Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9706 cc6f 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viain-flagranti in-flagranti
Jest tylko jedno takie miejsce, w którym zawsze znajduję pocieszenie. Budzę się tam i zasypiam. Jestem tam spokojna, bezpieczna i kochana. Miejscem tym są twoje ramiona.
— Paullina Simons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie ma czegoś takiego jak nowy początek, trzeba żyć ze świadomością popełnionych błędów.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaK8 K8
3760 7fa0 500
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaK8 K8
[...] Mnie już nie biorą
te westchnienia
te głupie wiosny
i księżyce
mam kiepskie nerwy,
złe nastroje
cóż, nie najlepiej
znoszę życie [...]
— Jerzy Andrzej Masłowski, "Tylko nic sobie nie obiecuj"
Reposted fromnervure nervure viaK8 K8
i nagle olśnienie! jak ja się w tym wszystkim boję siebie i jak zgubiłem siebie w tym wszystkim.
— J.Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaK8 K8
Chciałbym ci życzyć wszystkiego dobrego. Ale nic dobrego już Cię nie spotka. Na twoje własne jebane życzenie.
— Żulczyk.
0613 11d9
Reposted fromtatuaze tatuaze viaemptywardrobe emptywardrobe
Jedyny twój problem jest taki, że nie umiesz przyznać się do uczuć, które masz gdzieś tam w środku.
Reposted fromawaken awaken viaemptywardrobe emptywardrobe
To było jedno z tych spojrzeń, po których czujesz się zeskanowany i odczytany z dokładnością co do spójnika i pięciu zer po przecinku. 
— Żulczyk
6292 20aa
Reposted fromlifening lifening viapuremindx puremindx
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 
— J.Żulczyk "Zrób mi jakaś krzywdę"
Reposted fromdreamlike dreamlike viapuremindx puremindx
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viaemptywardrobe emptywardrobe
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromwhy why viaemptywardrobe emptywardrobe
teatr umysłu. burdel podświadomości.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Żulczyk, a kto.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl